Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2017r

W załączniku przedstawiam plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2017r Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach

Nabór na pracownika socjalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach zatrudni pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Kandydaci powinni spełniać wymagania w zakresie kwalifikacji podane w art. 116 ustawy o pomocy społecznej, posiadać obywatelstwo polskie, mieć pełną zdol

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko referenta

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Justyna Szkatuła, zamieszkała w Świerklanach. UZASADNIENIE:

Informacja o naborze

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w ramach naboru na wolne stanowisko urządnicze - Referent.

Oferta pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach poszukuje kandydata na stanowisko referenta. Nabór ofert potrwa do 29 lutego br. I Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach, ul. Strażacka 1. II Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu. III Zakres zadań: 1. Prowadzenie spraw w zakresie świadczenia wychowawczego t

Bezpłatne konsultacje terapeutyczne

Bezpłatne konsultacje terapeutyczne - zapraszamy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby i rodziny przeżywające trudności, do korzystania z bezpłatnego poradnictwaterapeutycznego, które odbywa się w siedzibie ośrodka, we wtorki od godz. 16.00 do 20.00.

Wigilia 24.12.2015 r. Ośrodek - nieczynny

W Wigilię, tj. 24.12.2015r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Praca dla referenta

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach poszukuje kandydata na stanowisko referenta. Nabór ofert potrwa do 18 grudnia br. I Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach, ul. Strażacka 1. II Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu. III Zakres zadań: Prowadzenie spraw w zakre