Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakończenie procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych została wybrana pani Hanna Nieszporek, zamieszkała w Świerklanach. UZASADNIENIE: Przedłożone przez kandydatkę dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada wykształcenie...

Nabór na stanowisko - Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych. Nabór ofert potrwa do 19 marca br. Szczegóły w załączniku.

OGŁOSZENIE O PRACY !

Zatrudnimy na zastępstwo pracownika socjalnego, posiadającego kwalifikacje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Przewidywany okres zatrudnienia, to rok i 8 miesięcy.

Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2017r

W załączniku przedstawiam plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2017r Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach

Nabór na pracownika socjalnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach zatrudni pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Kandydaci powinni spełniać wymagania w zakresie kwalifikacji podane w art. 116 ustawy o pomocy społecznej, posiadać obywatelstwo polskie, mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych. Dokumenty...

Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko referenta

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Justyna Szkatuła, zamieszkała w Świerklanach. UZASADNIENIE: Przedłożone przez kandydatkę dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada wykrztałcenie wymagane na ww. stanowisku. Przeprowadzona...

Informacja o naborze

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w ramach naboru na wolne stanowisko urządnicze - Referent. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach informuje, iż w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów naboru na w/w stanowisko do następnego etapu zakwalifikowano Panią Justynę Szkatuła spełniającą...

Oferta pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach poszukuje kandydata na stanowisko referenta. Nabór ofert potrwa do 29 lutego br. I Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach, ul. Strażacka 1. II Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu. III Zakres zadań: 1. Prowadzenie spraw w zakresie świadczenia wychowawczego tj. programu...

Bezpłatne konsultacje terapeutyczne

Bezpłatne konsultacje terapeutyczne - zapraszamy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby i rodziny przeżywające trudności, do korzystania z bezpłatnego poradnictwaterapeutycznego, które odbywa się w siedzibie ośrodka, we wtorki od godz. 16.00 do 20.00. Z poradnictwa może skorzystać każdy, bez względu na posiadany dochód,...