Komunikaty

Zakończenie procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych została wybrana pani Hanna Nieszporek, zamieszkała
w Świerklanach.

UZASADNIENIE:

Przedłożone przez kandydatkę dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada wykształcenie
i staż pracy, wymagane na ww. stanowisku. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że posiada predyspozycje, umiejętności oraz wiedzę niezbędną
do wykonywania pracy na tymże stanowisku.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jarosław Tarnowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2018 10:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Tarnowski
Ilość wyświetleń: 316
27 marca 2018 10:03 (Jarosław Tarnowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)