Cele i zadania

Cele i zadania

Celem działalności Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także w miarę możliwości doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem.

Zadania Ośrodka:

- analiza zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

- współdziałanie z organizacjami społecznymiw celu realizacji określonych zadań w zakresie pomocy społecznej,

- udzielanie świadczeń przewidzianych przepisami ustawy o pomocy społecznej,

- realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,

- wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy Gminy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 07:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Tarnowski
Ilość wyświetleń: 548
16 marca 2015 07:59 (Jarosław Tarnowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)