Formy pomocy - świadczenia niepieniężne

Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania

Prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.  Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 08:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Tarnowski
Ilość wyświetleń: 558
16 marca 2015 08:09 (Jarosław Tarnowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 marca 2015 08:07 (Jarosław Tarnowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)